הדרכות שימוש באפוד מרעום דולפין עמרן של המענה השלם

אנחנו גאים לספק את האפודים שלנו לחיילי צה"ל.
בעמוד הבא מרוכזים מספר סרטוני הדרכה שעשינו עבורכם על שימוש נכון ומומלץ באפוד מרעום דולפין עמרן אשר מסופק במסגרת המענה השלם.
הצגת תכולת ערכת האפוד והמלצות לסידור האפוד
א. כל ערכת אפוד מרעום דולפין עמרן של המענה השלם
ב. מתי הגיוני להשתמש בכל אחד ממרכיבי הערכה של האפוד
ג. סידור האפוד עבור הצרכים שלכם על פי התחשבות במספר עקרונות פשוטים
מיקום לוחות המיגון באפוד מרעום דולפין ותיאום אורך הכתפיות
א. הסבר קצר על לוחות מיגון ומיקום נכון על גוף הלוחם
ב. הכנסת לוחות מיגון צהלי חשמונאי (המכונה "קרמי") אל תוך אפוד מרעום דולפין עמרן
ג. כיוון ותיאום אורך הכתפיות בהתאם למיקום נכון של לוחות המיגון על גוף הלוחם
תיאום קלפות צד באפוד מרעום דולפין עמרן של המענה השלם
א. תפקיד קלפות הצד
ב. שיטת שינוי אורך קלפות הצד בהתאם להיקף גוף הלוחם
תיאום חגורת המותניים ומערכת הגב של אפוד מרעום דולפין עמרן של המענה השלם
א. חשיבות השימוש הנכון בחגורת המותניים עבור נשיאה נוחה של האפוד
ב. מיקום נכון של חגורת המותניים על גוף הלוחם
ג. מדידת אורך הגב וכיוון מערכת הגף על פי גוף הלוחם